Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Nederlands recht

1.1 Op onze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.
1.3 Het zwembad is onderdeel van Sportcentrum Sonnenberch. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05053818 BTW nummer: NL811771660B03

Artikel 2. Overeenkomsten 
2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze prijsgelden en teksten vrijblijvend te noemen.

Artikel 3. Inschrijfgeld en betaling contributie

3.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per lid.
3.2 De contributie dient per maand, per 3 mnd, per 6 mnd of per jaar automatisch betaald te worden. Dit bepaalt u zelf bij de inschrijving.
3.3 Indien u kiest voor een jaarabonnement is betaling per maand mogelijk.
3.4 10x strippenkaarten kunnen contant, met pinbetaling of eenmalige incasso betaald worden.

Artikel 4. Ledenpas
De ledenpas is uw toegangsbewijs voor het sportcentrum, u dient met de ledenpas in te checken bij de zaal waar u sport. Aan het einde van het lidmaatschap dient u de ledenpas in te leveren.

Artikel 5. Opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap
Wil men het lidmaatschap opzeggen, wijzigen of gebruik maken van een kortingsregeling dan moet dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Opzeggen of wijzigen dient te geschieden 1 maand voor het aflopen van de contractperiode. Gebeurt de opzegging of wijziging later, dan bent u voor de volgende periode contributie verschuldigd. Bij wijziging van het soort abonnement verandert ook het maximaal aantal inhaallessen. zie punt 6

Artikel 6. Strippenkaart
U kunt zowel voor het zwembad, de fitness- als voor groepslessen een ‘strippenkaart’ kopen. Deze kaart is voor 10 keer sporten en is onbeperkt geldig vanaf de datum van aankoop.

Artikel 7. Inhaallessen
Inhaallessen zijn alleen mogelijk tijdens volledig lidmaatschap. Tijdens voorlopige stopzetting zijn geen inhaallessen mogelijk. Het aantal inhaallessen dat u mag meenemen naar de volgende periode is afhankelijk van het soort abonnement dat u kiest, b.v.:
Betaalt u voor 4x sporten (per mnd), dan kunt u maximaal 4x inhalen; 13x sporten (per 3 mnd), 13x inhalen; 26x sporten (per 6 mnd), 26x inhalen; enz.

Artikel 8. Daluren voor fitnesstraining
Als u gebruik wilt maken van het dalurentarief moet u in ieder geval uw training beginnen tijdens een ‘daluur’ (zie openingstijden). Als u geen gebruik wilt maken van het dalurentarief kunt u sporten binnen de algemene openingstijden van het sportcentrum.

Artikel 9. Sluiting van het pand
10 minuten na sluiting van de fitnesszaal dient u de kleedkamers te verlaten i.v.m. schoonmaak.

Artikel 10. Zomerrooster
In de maanden juli en augustus zijn er aangepaste openings-/en lestijden. Tijdens het zomerrooster kunnen de sauna’s uitgeschakeld zijn i.v.m. hoge temperaturen.

Artikel 11. Hygiëne
Om hygiënische redenen is fitness op blote voeten niet toegestaan. Ieder is verplicht tijdens zijn/haar fitnesstraining een handdoek te gebruiken.

Artikel 12. Sauna gebruik
Gebruik van de sauna is altijd met handdoek en vóór het saunabezoek uitgebreid douchen. Bij voorkeur is saunabezoek zonder kleding of met strakke zwembroek. Watergebruik op de saunakachel mag alleen met mate zodat het kan verdampen op de stenen om de kachel te beschermen.

Artikel 13. Gevonden voorwerpen
Kledingstukken die in de kleedkamers of in de fitness- of aerobicszaal worden achtergelaten, worden een bepaalde tijd bewaard bij de gevonden voorwerpen. Daarna wordt het aangeboden aan het goede doel.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
Het sportcentrum en haar medewerk(st)ers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen tijdens uw verblijf in het centrum. Gebruik van telefoon in het sportcentrum wordt afgeraden en is op eigen risico van beschadiging. In het hele sportcentrum is filmen of foto’s maken verboden.

Artikel 15. Aanpassen contributie
Elk jaar, met ingang van januari, worden onze prijzen aangepast met de prijs-index voor consumenten.