Zwembad als veilige omgeving

Namens de samenwerkende partijen in de zwembranche en NOC*NSF heeft de Stuurgroep Zwembranche, waar de Nationale Raad Zwemveiligheid in is vertegenwoordigd, afgelopen vrijdag een brief gestuurd naar minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) waarin er nadrukkelijk voor wordt gepleit om de Nederlandse zwembaden zo spoedig mogelijk te heropenen.

“Juist nu kan je nergens zo ‘veilig’ sporten en recreëren als júist in de zwembaden! Door het
chloor in het water en de meer dan afdoende ventilatie, de uitgestippelde looproutes en andere
genomen maatregelen in de zwembaden, kan het virus niet of nauwelijks overleven en is er dus
ook vrijwel geen besmettingsgevaar.
Zwemmen levert bovendien een aantoonbare bijdrage aan de weerbaarheid, gezondheid en
daarmee de afweer tegen virussen in het algemeen en is derhalve van wezenlijk belang voor veel
doelgroepen.”

Zoals ook wordt vermeld in de brief hechten wij als zwembad Sonnenberch enorm veel waarde aan de bijdrage die wij kunnen leveren aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen evenals de nodige ontspanning die bewegen in water geeft in deze stressvolle tijd. De brief die verstuurd is geeft zeer duidelijk aan dat zwembaden een zeer veilige omgeving zijn. ” Door het
chloor in het water en de meer dan afdoende ventilatie, de uitgestippelde looproutes en andere
genomen maatregelen in de zwembaden, kan het virus niet of nauwelijks overleven en is er dus
ook vrijwel geen besmettingsgevaar.”

Zwemmen levert zowel aan volwassenen alsmede ook aan kinderen een aanvullende en onmisbare bijdrage. Hierbij vooral denkende aan de zwemveiligheid van kinderen.

Via deze link kunt u de gehele brief lezen

Brief-Minister-Van-Ark-namens-Zwembranche

Wij hopen dat wij u snel weer mogen ontvangen in zwembad Sonnenberch!