Protocol Verantwoord Zwemmen Sonnenberch

PROTOCOL verantwoord zwemmen ZWEMBAD SONNENBERCH

 

 • Inleiding

 

 • Veiligheid en hygiëne

2.1 In en om het zwembad

2.2 Voor beheerders

2.3 Voor zwemmers

2.4 Voor medewerkers

2.5 leveranciers

 • Routing

3.1 douchen en toiletgebruik

3.2 gebruik materialen en hygiëne

 • Nawoord

Inleiding

Hieronder volgt het noodzakelijke protocol dat wij hebben opgesteld in het belang van onze zwemmers en het zwembadpersoneel. Dit protocol is geschreven naast het landelijke protocol verantwoord zwemmen vanuit de zwembranche.

Na een periode van 8 weken zonder enige beweging in de zwemzaal (16 maart t/m 10 mei) zijn we maandag 11 mei 2020 weer van start gegaan. Wij stellen alles in het werk om verantwoord zwemmen mogelijk te maken. Hierbij rekening houdend dat ons zwembad veilig open moeten kunnen. Betreffende veiligheid en gezondheid blijven de daartoe aangewezen overheidsinstanties toezien dat ook met het COVID-19 virus in omloop zwemmen binnen de voor ons allen gestelde verantwoordingsnormen valt.

Onze accommodatie leent zich ervoor om 1,5 meter afstand tot elkaar te realiseren. Zowel buiten als in de zwemzaal.

De routing voor het halen en brengen van zwemleskinderen met in achtneming van de 1,5 meter tussen de ouders/begeleiders is in en rondom onze accommodatie zeer goed mogelijk. We kunnen met wat kleine aanpassingen iedereen welkom heten in ons zwembad.

Ons huishoudelijke reglement blijft ten alle tijden van toepassing.

 

Veiligheid en hygiëne

2.1 In en om het zwembad

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes2 ;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

2.2 Voor beheerders

 1. Hygiëneregels hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden binnen meermaals herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, etc.);
 2. Regels voor medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers staan op de website en worden actief naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd;
 3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en routering. Stel waar mogelijk 1-richting looproutes in en beperk het aantal aanwezige personen voor het gehele complex of specifieke ruimtes;
 4. Sluit niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie zoveel mogelijk af;
 5. Ieder zwembad hanteert een systeem dat voorkomt dat er meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn, zoals fysiek tellen, een reserveringssysteem of een pasjesblokkering;
 6. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, zoals planningen maken, etc., worden vanuit huis gedaan;
 7. Zorg voor strikte naleving van de vigerende schoonmaakprotocollen. Deze strikt en controleerbaar nageleefd te worden;
 8. Stel per locatie minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan die toeziet op de naleving van hetgeen in dit protocol is gesteld;
 9. Coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met lokaal gezag) bepalen om (groepen van) personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie;
 10. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van badinrichting moet worden uitgevoerd;
 11. Geef medewerkers de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels;
 12. Geef medewerkers instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren;

13.Breng de huisregels in lijn met dit protocol;

 1. Houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal 1 keer per dag. Beperk de (vrije) beschikbaarheid van kleedkamers en andere niet essentiële ruimten. Zorg dat EHBO-middelen, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn.

Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep

 

2.2 voor zwemmers

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
 2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;
 3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
 9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

10.Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;

11.Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);

12.Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;

 1. Kinderen douchen voordat zij het water in gaan in de douches bij de zwemzaal.

14.Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

15.Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

16.Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

17.Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

18.Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;

19.Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

 1. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

2.3 voor medewerkers

 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan;
 2. Houd 1,5 meter afstand;
 3. Schud geen handen;
 4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 5. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat;
 6. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen;
 7. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek contact;
 8. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 9. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 10. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 11. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 12. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 13. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 14. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt.

 

2.4 voor huurders

 1. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de badinrichting vastgesteld en dat deze nageleefd worden;
 2. Stel minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan en maak dat die persoon bij iedereen bekend is en op de hoogte is van de geldende regels/kaders. Ook adviseert hij/zij medewerkers en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het (coronaproof) sport- of lesaanbod;
 3. Geef trainers/instructeurs instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier sport- of lesaanbod kunnen uitvoeren;
 4. Communiceer de geldende regels met je trainers, zwemmers, ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de accommodatie;
 5. Geef trainers/instructeurs de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels;
 6. Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiëne en schoonmaakmiddelen voor je medewerkers en vrijwilligers;
 7. Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij zwemmers moeten helpen bij het naleven van de regels.

 

2.5 leveranciers

 1. Houd 1,5 meter afstand;
 2. Laat leverancier van tevoren bellen over tijdstip van aankomst;
 3. Spreek vooraf af waar spullen geplaatst worden;
 4. Overweeg levering tot aan de deur;
 5. Maak hierover per leverancier specifieke afspraken.

Routing zwemles

 1. Brengen van kinderen naar zwemles:
 • De kinderen mogen door 1 ouder/begeleider worden gebracht.
 • Parkeren van de fiets/auto kan op onze parkeerplaats voor het sportcentrum of op de parkeerplaats van het kulturhus. De mogelijkheden hier zijn uitermate geschikt om de 1,5 meter afstand te houden.
 • Omkleden kan in de horeca van het sportcentrum op de gemarkeerde plekken
 • Vanuit de zwemzaal worden de kinderen opgeroepen door een lesgever, zij kunnen dan doorlopen met de lesgever naar de zwemzaal, douchen en starten met zwemles.
 • De ouders/begeleiders dienen de horecaruimte direct te verlaten. Zij kunnen de zwemles volgen vanachter de ramen in de tuin, deze plekken zijn voorzien van vakken met in acht neming van de 1,5 meter.
 • De instructeurs kunnen ouders/begeleiders tijdens de zwemlessen niet te woord staan. Als er vragen zijn kunnen ouders/begeleiders mailen met zwembad@sonnenberch.nl of telefonisch contact opnemen.
 • Kijklessen worden 1 x per maand georganiseerd en worden uitgespreid over 2 weken. Waarbij de kijklessen worden verdeeld over maximaal 2 lesgevers per dag. De kijklessen worden gecommuniceerd via het leerlingvolgsysteem/mail.

 

 1. Ophalen kinderen na zwemles
 • De route voor het ophalen van de kinderen na de zwemles gaat via de hoofdingang. Graag 10 minuten voor het einde van de les in de kleedruimtes wachten.
 • De kinderen verlaten de zwemzaal onder begeleiding van de lesgever via de “normale” route.
 • Douchen is na de zwemles mogelijk, met inachtneming van 1,5 meter afstand tussen ouders/begeleiders
 • Na het ophalen en omkleden van hun kind kunnen zij het gebouw verlaten via de aangeven route.

 

Douchen en toiletgebruik

 • Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan;
 • Toiletbezoek in badinrichting is mogelijk maar dient tot een minimum beperkt te worden.
 • Toiletten worden zo veel mogelijk schoongemaakt.
 • Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden;
 • Douchen is mogelijk voor iedereen, met inachtneming van 1,5 meter afstand

 

Gebruik materialen en hygiëne

 • Maak gebruik van de handenwasgelegenheden;
 • gebruik maken van de kluisjes is mogelijk, deze worden wekelijks intensief gereinigd
 • Binnen de zwembaden zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.

 

 

Nawoord

 

Dit document is tot stand gekomen en opgesteld door het managementteam van sportcentrum Sonnenberch en is afgeleid van het protocol Verantwoord Zwemmen van de samenwerkende partijen in de zwembranche. Het protocol is tevens in goed overleg met het hele zwemteam besproken.

Met dit eigen en goedgekeurde protocol zijn de zwemactiviteiten per 11 mei 2020 opgestart omdat wij aan alle voorwaarden van verantwoord zwemmen kunnen voldoen.

Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen vanuit de overheid en/of de zwembranche voeren wij  de noodzakelijke aanpassingen in bovenstaand protocol door.

 

Versie 1.2 (29-09-2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het document verantwoord zwemmen van de zwembranche is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).