Algemene voorwaarden Aquaboarden

Artikel 1. Nederlands recht
1.1 Op onze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.
1.3 het zwembad is onderdeel van Sportcentrum Sonnenberch. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05053818 BTW nummer: NL811771660B03

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze prijsgelden en teksten vrijblijvend te noemen.
Artikel 3. Aanmeldingen
3.1 De groepslessen die door Sportcentrum Sonnenberch aangeboden worden op www.sonnenberch.nl kunnen alleen via deze website aangemeld worden.

Artikel 4. Prijzen en Betalingen
4.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

4.2 De betaling dient te geschieden via iDEAL. Betalingen voor de lessen Aquaboarden kunnen op geen enkele andere manier gedaan worden.

Artikel 5. Garantie
5.1 Wanneer de betaling bij ons in goede orde is ontvangen, wordt dit direct aangegeven op onze site en bent u verzekerd van een plek in de desbetreffende les, dag en tijdstip.

Artikel 6. Gevolgen van de overeenkomst
6.1 Bij inschrijving bent u ervan op de hoogte dat u een lessenreeks aan bent gegaan van 10 aaneengesloten weken, inclusief vakantieperiodes. In vakantieperiodes gaan alle lessen door, met uitzondering van nationale feestdagen.
6.2 Bij ziekte, vakantie en/of overmacht, waardoor u niet deel kan nemen aan de les waarvoor ingeschreven, kunt u deelnemen aan een andere groepsles of zwemsport die aangeboden wordt in Sportcentrum Sonnenberch. U kunt dus binnen de 10 weken de les inhalen met ieder sportaanbod, behalve een aquaboard les. Tenzij er een plek vrij is bij het aquaboarden.
6.3 Sportcentrum Sonnenberch behoud haar recht om prijzen en tijden te wijzigen. In geval er sprake is van overmacht ( Niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen), behoudt Sportcentrum Sonnenberch zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.