info@sonnenberch.nl | 038 - 3317804 |

Zwemles

Zwemles in Sportcentrum Sonnenberch

Waarom?
Nederland is een waterrijk land en daarom is leren zwemmen belangrijk. Kinderen kunnen al op
jonge leeftijd leren zwemmen bij Sportcentrum Sonnenberch. Iedereen die bij ons leert zwemmen
wordt opgeleid voor het Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemdiploma’s.

Zelf redden in het water
Allereerst leren we de kinderen vertrouwd te raken met het water. We maken hiervoor veel gebruik
van spelmateriaal. Als het kind eenmaal vertrouwen heeft in het water dan is het tijd om te leren
zichzelf in het water te redden. Dat is belangrijk voor hun veiligheid, maar ook voor het
zelfvertrouwen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo maar zelfvertrouwen is altijd de basis.
Pas als het kind eraan toe is beginnen we aan de zwemslagen.

Plezier
Omdat we veel gebruik maken van spelmateriaal zal een kind uitgedaagd worden zijn of haar grenzen
te verleggen en hierdoor het plezier vergroten tijdens de les. Er wordt gebruik gemaakt van veel
spelmaterialen en open opdrachten Er zullen zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten
gegeven worden die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Naast gesloten opdrachten wordt
er ook gebruik gemaakt van open opdrachten. Hierdoor leren kinderen op een plezierige en
ongedwongen manier.

Easyswim
Voor onze zwemlessen maken we gebruik van Easyswim pakjes. De kinderen hebben een
zwemvestje aan. Dit omdat de kinderen gelijk in voor hen diep water leren zwemmen. Dit vest geeft
voldoende drijfvermogen om de kinderen zelfstandig in het water te laten. Uiteraard is er altijd een
zwemdocent bij de kinderen in het water.
Het voordeel van starten in diep water is dat de kinderen gelijk actief moeten zijn om vooruit te
komen. Ze ontwikkelen gelijk watergevoel, iets wat ze nodig hebben voor het leren zwemmen. In de
lessen zal er ook altijd even geoefend worden zonder de vestjes. Uiteindelijk zullen de kinderen
zonder vestje leren zwemmen.

Activiteit in de les
Omdat we werken in kleine groepjes (6 tot maximaal 8) zullen de kinderen veel actief zijn in de les en
zullen ze weinig stil hoeven staan. Instructie en zelfstandige opdrachten wisselen elkaar af. Zo krijgt
elk kind individuele aandacht.

Differentiëren in de les
Elk kind is anders en zal zijn of haar eigen tempo leren. Jonge kinderen zijn van nature leergierig en
onbevangen. Elk kind stroomt op eigen tempo door naar een hoger niveau. Op deze manier zullen er
binnen een les verschillende niveaus kunnen ontstaan. De lesgevers zijn daarmee
bekend. Afwisselende lessen met ruimte voor spel en eigen initiatief verzekeren veel leerplezier.

Informatie voor de ouders
Middels een leerlingvolgsysteem van easyswim hebben ouders altijd toegang tot de laatste gegevens
over de voortgang van hun kind. Bovendien hebben de ouders altijd zicht op de zwemlessen vanuit
de hal. 1 x in de maand zijn er zogeheten kijklessen. U kunt dan het laatste kwartier van de zwemles in
de zwemzaal meekijken naar de vorderingen van uw kind en heeft u gelegenheid om vragen te
stellen aan de zwemdocent. Ook is er een inloopspreekuur om de coördinator vragen te stellen en is het mogelijk
om met uw kind extra te oefenen (dit laatste gaat vaak in overleg met de zwemdocent).

Leeromgeving
In zwembad Sonnenberch wordt met maximaal 4 groepen zwemles gegeven in een 25 meterbad. Dat
zorgt, net als de kleine lesgroepen van 6 tot maximaal 8 kinderen per groep, voor rust. Met heldere
regels en protocollen garanderen we optimale veiligheid.

Begeleiding in en om het water
Onze zwemdocenten zijn allen opgeleid tot Instructeur Zwem ABC middels erkende diplomeringen,
ook in het geven van ervaringsgericht zwemonderwijs. Daarnaast zorgen we dat ieder kind zoveel
mogelijk dezelfde leerkracht heeft, waardoor het kind zich vertrouwd voelt en de lesgever zich beter
kan inleven in en aanpassen aan het kind.